fbpx

Katastr nemovitostí: k čemu slouží a jak funguje?

Kupujete byt? Prodáváte dům? Změna vlastníka majitele vás nevyhnutelně zavede i na katastrální úřad. Ten spravuje katastr nemovitostí – veřejný soupis veškerých údajů o nemovitostech, které na území České republiky leží.

V katastru úřad uchovává nejen přesný právní popis nemovitosti, ale třeba i jejich polohové a geometrické určení, nezbytnou součástí je i zápis práv k danému objektu a pozemku. Právě při změně tohoto zápisu dochází z právního hlediska k převodu nemovitosti na nového vlastníka.

Zvažujete koupi nemovitosti? Neponechte nic náhodě a požádejte katastrální úřad o výpis. V katastru nemovitostí snadno zjistíte, zda na není na vyhlédnutou nemovitost uvaleno věcné břemeno, zda nepodléhá zástavnímu právu.

Žádost o výpis: občanku i peníze s sebou

Katastrální úřad vám požadované informace vydá – ovšem jen za určitých podmínek. Především musíte znát katastrální území, na kterém daná nemovitost leží. Neobejdete se ani bez čísla popisného, popř. parcelního čísla pozemku.

I to se lze obejít, znáte-li jméno a datum narození vlastníka daného objektu. V případě právnických osob stačí identifikační číslo osoby.

Jak zápis probíhá?

Vlastní zápis do katastru nemovitostí má několik podob. Dle práva existují čtyři zákonné možnosti: Vklad, záznam, poznámka a oznámení změn. Každý z úkonů má své využití v odlišných případech, v případě změny majitele nemovitosti (tedy při jejím prodeji nebo koupi) je pro důležitý především vklad.

Ten začíná podáním správně vyplněného návrhu na vklad, jehož součástí musí být i vkladová listina.

Tou se rozumí nejčastěji kupní smlouva, podepsaná prodávajícím i kupcem. V okamžik podání se obě strany stávají účastníky vkladového řízení. Úředníci začnou zkoumat obsah návrhu i vkladové listiny, a souhlasí-li všechny údaje (a dosavadní vlastník převáděné nemovitosti), úřad změnu zápisu v katastru povolí.

Ovšem pozor – na tom, zda byla kupní cena skutečně zaplacena, úředníkům nesejde. Je proto rozumné si převod peněžní částky pojistit notářskou finanční úschovou.

Výslovný souhlas majitele není potřeba

Ještě před samotnou změnou zápisu katastrální úřad majitele nemovitostizměně vlastnického práva informuje. A nejde jen o vlastníka – pokud se s nemovitostí pojí např. zástavní právo, vyrozumí úřad i zástavního věřitele.

Děje se tak několika cestami, vedle dopisu využívají úředníci i e-mail, popř. textové zprávy. U podnikatelů a právnických osob je ve hře i datová schránka. Pokud se informované osoby a instituce do 20 dnů neozvou, katastrální úřad změnu zápisu provede – a nemovitost skončí v rukou nového majitele.

Plomba a exekuce

Může ovšem nastat i situace, kdy katastrální úřad převod domu či bytu na nového majitele zamítne. Nejčastěji se tak děje v důsledku zaplombování, které jakékoliv manipulaci s nemovitostí brání.

Za vznikem plomby může být exekuce, vedená proti majiteli nemovitosti, častou variantou je zástava, která se k danému bytu nebo domu váže. Zástavní právo vzniká mj. i podepsáním zástavní smlouvy – jde o další formu pojistky, kterou se kupující brání proti převedení nemovitosti na někoho jiného.

Jak plombu zrušit? Cest je několik

Relativně snadné – a nákladné – je zrušení plomby u nemovitosti, která je součástí exekučního řízení. Stačí zaplatit a příslušnou stvrzenku od exekutora, spolu s návrhem na zastavení exekuce, dodat katastrálnímu úřadu.

Méně schůdná cesta se nabízí v případě dědického řízení. Pokud jste se totiž na koupi nemovitosti dohodli se zesnulým majitelem, neznamená to, že na dům či byt máte automaticky nárok. Vše je třeba znovu dohodnout s osobou, které nemovitost v řízení připadne.

Konzultací zdarma nic nezkazíte

Nevíte, jak na katastrálním úřadu postupovat? Nejste si jisti, zda máte všechny formuláře i smlouvy vyplněné správně?

Nabízíme vám pomocnou ruku. Domluvte si bezplatnou konzultaci – stačí chvíle a ve svých problémech budete mít jasno!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.